Hiển thị tất cả 11 kết quả

Thiết bị họp trực tuyến

Họp cá nhân: EagleEye Mini + Sync 20

8,000,000
SẮP RA MẮT

Thiết bị họp trực tuyến

Poly Studio X70

Liên hệ để báo giá

Thiết bị họp trực tuyến

Poly Studio P21

Liên hệ để báo giá

Thiết bị họp trực tuyến

Họp cá nhân: EagleEye Mini + Calisto 5300

6,000,000

Thiết bị họp trực tuyến

Họp cá nhân: EagleEye Mini + BackBeat GO 600

4,000,000

Thiết bị họp trực tuyến

Poly Hub

75,000,000

Thiết bị họp trực tuyến

Poly Plus

36,000,000

Thiết bị họp trực tuyến

Poly Studio

Liên hệ để báo giá

Thiết bị họp trực tuyến

Polycom RealPresence Group500 – Acoustic camera

Liên hệ để báo giá

Thiết bị họp trực tuyến

Polycom RealPresence Group 700

Liên hệ để báo giá

Thiết bị họp trực tuyến

Polycom Group 310

Liên hệ để báo giá