Hiển thị tất cả 11 kết quả

all solutions related to phone (desk phone, conference phone …)

Điện thoại hội nghị

Poly Trio C60

Liên hệ để báo giá

Điện thoại hội nghị

Poly Elara 60 Series

12,299,000

Điện thoại hội nghị

Poly Calisto 5200

4,199,000

Điện thoại hội nghị

Polycom CX300

Liên hệ để báo giá

Điện thoại hội nghị

Polycom Trio8800

Liên hệ để báo giá

Điện thoại hội nghị

Polycom Soundstation2W

Liên hệ để báo giá

Điện thoại hội nghị

Polycom Soundstation IP6000

Liên hệ để báo giá

Điện thoại hội nghị

Polycom Soundstation2 non exp without display

Liên hệ để báo giá

Điện thoại hội nghị

Polycom Soundstation Duo

Liên hệ để báo giá

Điện thoại hội nghị

Polycom Soundstation2 Non-EXP

Liên hệ để báo giá

Điện thoại hội nghị

Polycom Trio 8500

Liên hệ để báo giá

Chat Zalo